API

NB! Api ei tööta enam ning vajab parandamist. Vabandame ebamugavuste pärast.

Digimaksete teostamiseks vajaliku nupu saab kasutaja pärast sisselogimist enda “Maksenupu” lehelt.

Makselehe seadistusi saab häälestada “Maksete seaded” lehelt

Makse alustamine

Makse parameetride määramiseks/seadistamiseks on loodud järgmised javascripti funktsioonid:

dmStyle(_STYLE_ID_) – Maksenupu stiili määramine (1, 2 või 3) / vaikimisi “1”
dmPrice(_PRICE_IN_EUR_) – Makse summa eurodes määramiseks (numbriline väärtus)
dmInfo(_INFO_) – Makse info (tekstiline väärtus – max 64 tähemärki)
dmCode(_INFO_) – Makse varjatud info – süsteemne väärtus (tekstiline väärtus – max 250 tähemärki)
dmReturn(_URL_) – Veebiaadress, kuhu suunatakse kasutaja pärast edukat makset (tekstiline väärtus) / vaikimisi maksealustus lehe url
dmLang(_LANG_) – Maksekeskonna keel (et, en või ru)
dmCreateBtn() – Maksenupu loomine elemendi “dmContainer” sisse
dmPay() – Maksmise alustamine

Makse kinnituse saamine

Pärast makse teostamist saadetakse tagasituleku lehele POST päringuga järgmised väärtused:

id – Makse unikaalne ID
amount – Teostatud makse summa
currency – Teostatud makse valuuta
payee_acc – Maksja pangakonto number
payee_name – Maksja nimi
pay_date – Makse teostamise kuupäev
info – Makse info
code – Makse varjatud info – süsteemne väärtus
chk – Kontrollkood

Makse andmete õigsust tuleks kontrollida järgmise PHP koodi näitel

if (dmVerify($_POST, '_MINU_SALAJANE_VÕTI_')) {
echo 'Makse sooritatud edukalt';
} else {
echo 'Makse andmed ebakorrektsed';
}
function dmVerify($data, $secret) {
$codehash = '';
foreach ($data AS $ky => $val) {
if ($ky == 'chk') continue;
$codehash .= $ky . '|' . $val . '|';
}
$codehash .= $secret;
return md5($codehash) == $data['chk'] ? true : false;
}

Enda salajase koodi leiate “Makse seaded” lehelt.

Samade andmetega postitus tehakse ka pärast makse sooritust makse teavitusurlile.

Konto väljavõtte tegemine API vahendusel

Konto väljavõtet on võimalik teha GET päringuga mis teostatakse aadressi https://digimakse.ee/a pihta.

Päringu kohustuslikuks parameetriks on “rq” mis pannakse kokku konto koodist ja salakoodist ning praeguse ajahetke timestamp-ist.

PHP näide: $rq = ‘_KONTO_KOOD_’ . md5(‘_MINU_SALAJANE_VÕTI_’ . time());

Päringule võimalik kaasa anda ka teisi parameetreid – need on ära toodud järgnevalt:

rq – Päringu teostaja kontrollkood (KOHUSTUSLIK)
dstart – Makse teostuse miinimum kuupäev (kujul aaaa-kk-pp)
dend – Makse teostuse maksimum kuupäev (kujul aaaa-kk-pp)
payee – Urlencoded maksja nimi
amount_min – Makse miinimum summa eurodes
amount_max – Makse maksimum summa eurodes
format – Väljundi formaat (võimalikud variandid: json (vaikimisi), csv, xml
Täispikk näidis url: https://digimakse.ee/a?rq=9b5ba429.7cec2e77304708562617e83515d8a3da&dstart=2013-01-30&dend=2013-02-14&payee=juhan&amount_min=45&amount_max=50